Net Design ShopUp : Ready Shopping site


สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์
 
 

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ :

+ โล่ห์รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลไม้ยักษ์ ในงานเกษตรแห่งชาติ ปี 2539 - 2540 - 2541 ประเภทมะขามเปรี้ยว
+ โล่ห์รางวัลชนะเลิศการประกวดผลไม้ยักษ์ในงานเกษตรแห่งชาติ ประเภทขนุน
+ โล่ห์เกษตรกรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2541
+ ประกาศนียบัตรเกษตรกรคนเก่งของ ธ.ก.ส. ปี 2543
+ ใบประกาศนียบัตรชนะเลิศการประกวดผลไม้ต่างๆ อีก 32 ใบ